หนังสือราชการ : สพม.สุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สพม.สุรินทร์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง (นักจัดการงานทั่วไปฯ))

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ […]

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ KTW OPEN HOUSE เปิดโลกเรียนรู้ โคกตะเคียนวิทยาในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ KTW OPEN HOUSE เปิดโลกเรียนรู้ โคกตะเคียนวิทยาในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวคำนิยมการรับการประเมิน คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ขนาดกลาง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566
ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวคำนิยมการรับการประเมิน คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ขนาดกลาง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมบ้านวิชาการ Lansai Open House 2024 ณ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
กิจกรรมบ้านวิชาการ Lansai Open House 2024 ณ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
ประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566
ประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการประธานกรรมการ เครือข่ายสหวิทยาเขต 1-8 ครั้งที่ 3/2567
ประชุมเชิงปฏิบัติการประธานกรรมการ เครือข่ายสหวิทยาเขต 1-8 ครั้งที่ 3/2567
previous arrow
next arrow
Shadow

ดาวน์โหลด : เอกสาร/คู่มือ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง (นักจัดการงานทั่วไปฯ))

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

» Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (รับสมัครบุคคลเพื่อการย้าย เปลี่ยนตำแหน่งฯ)

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

» Read more
1 2 3 229