เข้าสู่ระบบแบบฟอร์มราชการ
nited
praผู้เยี่ยมชมวันนี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2287
mod_vvisit_counterวานนี้4566
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้20297
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว21978
mod_vvisit_counterเดือนนี้99500
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว121450
mod_vvisit_counterรวม23771177

1: 35.172.223.30
Today: ก.ค. 29, 2564
เรามี 56 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คู่มือประชาชน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (1.บันทึกขอแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ฯ.pdf)1.บันทึกขอแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ฯ1.บันทึกขอแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ สพม.33743 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข่าวสาร.pdf)2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข่าวสาร2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข่าวสาร132 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (3.แนวปฏิบัติ,บันทึกขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์.pdf)3.แนวปฏิบัติ,บันทึกขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์3.แนวปฏิบัติ,บันทึกขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์220 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (O16 รายงานการประเมินความพึงพอใจ 2562.pdf)รายงานการประเมินความพึงพอใจ 2562O16 รายงานการประเมินความพึงพอใจ 2562557 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ.pdf)คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการO17 E-Service261 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คำนำ สารบัญ.pdf)4.คู่มือมาตรฐานการให้บริการสำหรับประชาชนคำนำ สารบัญ73 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คำสั่งมอบหมายงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล.PDF)คำสั่งมอบหมายงาน กลุ่มบริหารงานบุคคลคำสั่งมอบหมายงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล3844 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน.pdf)คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม.331844 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คำสั่งแบ่งงาน (ลว.25 มิ.ย.61).pdf)คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่ 237 / 2561 เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓759 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คูมือปฏิบัติงานวางแผนอัตรากำลัง.pdf)คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคO13 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล994 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คู่มือการปฏิบัติงาน.pdf)คู่มือมาตรฐานการปฏบัติงานระบบจ่ายตรงเงินเดือน O13 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์5306 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน.pdf)คู่มือมาตรฐานการปฏบัติงานกลุ่มนโยบายและแผนO13 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน3653 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครู.pdf)คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานO13 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา1183 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.pdf)คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานO13 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา3061 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คู่มือปฏิบัติงานการจัดระบบบริหาร.pdf)คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดระบบบริหารO13 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ3542 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คู่มือปฏิบัติงานบัญชี.pdf)คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบัญชีO13 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์485 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คู่มือปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญ.pdf)คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญO13 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์329 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คู่มือปฏิบัติงานเงินทดรองราชการ.pdf)คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เงินทดรองราชการO13 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์2663 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คู่มือประชาชน แสดงขั้นตอนและระยเวลาการให้บริการ  สพม.33.pdf)5.คู่มือมาตรฐานการให้บริการสำหรับประชาชนO17 E-Service1601 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่.pdf)คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่O13 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ662 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คู่มือสำหรับประชาชน-ฉ.ปรับปรุง.pdf)คู่มือประชาชน (ฉบับปรับปรุง)O14 คู่มือการให้บริการ12921 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คู่มือสำหรับประชาชน-ศูนย์ ICT(สพม33).pdf)คู่มือมาตรฐานการให้บริการสำหรับประชาชนคู่มือมาตรฐานการให้บริการสำหรับประชาชน กลุ่ม DLICT184 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (นำส่งโรงเรียน.pdf)หนังสือแจ้งโรงเรียนหนังสือแจ้งโรงเรียน100 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (สาระสำคัญการศึกษาบุตร.pdf)สาระสำคัญการศึกษาบุตรสาระสำคัญการศึกษาบุตร2207 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพ.pdf)หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพหลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพ9382 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (เบิกเงินค่าสวัสดิการการศึกษาบุตร.pdf)ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรO17 E-Service107 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (เอกสารประกอบการขอไปต่างประเทศ.pdf)เอกสาร หลักฐานประกอบการขออนุญาตไปต่างประเทศO17 E-Service57 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แบบขอหนังสือรับรองสิทธิ์และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน.pdf)แบบคำขอหนังสือรับรองสิทธิ์และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายO17 E-Service1702 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ.pdf)แบบขออนุญาตไปต่างประเทศO17 E-Service108 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ.pdf)แบบฟอร์มเสนอขอพระราชทานเพลิงศพO17 E-Service741 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แผนพัฒนาการศึกษา 63-65 .pdf)แผนพัฒนาการศึกษา 63-65 O33 การมีส่วนร่วม4602 Kb

แผนที่โรงเรียนในสังกัด