Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบแบบฟอร์มราชการnited
praแผนที่โรงเรียนในสังกัด


ผู้เยี่ยมชมวันนี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3013
mod_vvisit_counterวานนี้5559
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8572
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว40574
mod_vvisit_counterเดือนนี้147424
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว182153
mod_vvisit_counterรวม15004583

1: 54.158.50.26
Today: มิ.ย. 26, 2560
เรามี 82 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

พันธกิจ

 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

  2. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต

  มีเป้าหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21

  3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ

  4. ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

  5. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ยุคไทยแลนด์ 4.0

  6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษามีคุณภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล   โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ที่มุ่งเน้นตามหลักความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน