จัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสารเสมารักษ์และกำหนดนามเรียกขานของบุคลากรและโรงเรียนในสังกัด

หนังสือราชการได้ใส่ลงในช่องของแต่ละโรงเรียนแล้ว สำหรับคู่มือการใช้วิทยุสื่อสารฯ และระเบียบ สพม.33 ว่าด้วยการใช้วิทยุคมนาคมฯ ให้โหลดจากหน้าเว็บนี้