ประกาศผลการประกวดสื่อ VTR การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของโรงเรียน ด้านการจัดการศึกษาด้วย DLIT

ประกาศผลการประกวดสื่อ VTR การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของโรงเรียน ด้านการจัดการศึกษาด้วย DLIT

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ประกาศประกวด VTR DLIT.pdf)ประกาศ 502 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (รายละเอียดการจัดทำสื่อ DLIT.pdf)รายละเอียดการจัดทำ VTR 171 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (หนังสือประกาศผลประกวดสื่อ DLIT.pdf)หนังสือนำส่ง 275 Kb