คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนดป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คำสั่งเลื่อนชำนาญการพิเศษ จำนวน 11 ราย.PDF)คำสั่งเลื่อนชำนาญการพิเศษ จำนวน 11 ราย.PDF 2256 Kb