การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 เมษายน 2562

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ครับ

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (แจ้งนับมีตัว1 เม.ย.62.pdf)หนังสือ สพม.33 ที่ ศธ 04263/964 ลว. 4 มี.ค.2562 68 Kb