การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 21-2560 สพม.33


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คำสั่งเลื่อนชำนาญการพิเศษ ว 21-2560 จำนวน 13 ราย สพม.33.PDF)คำสั่งเลื่อนชำนาญการพิเศษ ว 21-2560 จำนวน 13 ราย สพม.33.PDF 1852 Kb