การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ว 17/2552 สังกัด สพม.33


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คำสั่งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ว 17-2552 จำนวน 11 ราย สพม.33.PDF)คำสั่งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ว 17-2552 จำนวน 11 ราย สพม.33.PDF 1603 Kb