การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ว 21/2560 สังกัด สพม.33


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คำสั่งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ว 21 -2560 จำนวน 4 ราย สพม.33.PDF)คำสั่งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ว 21 -2560 จำนวน 4 ราย สพม.33.PDF 787 Kb