การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 สพม.33


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (คำสั่งแต่งตั้งชำนาญการพิเศษ 69 ราย สพม.33.PDF)คำสั่งแต่งตั้งชำนาญการพิเศษ 69 ราย สพม.33.PDF 7961 Kb