การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว 17 สังกัด สพม.33


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (บัญชีรายชื่ออนุมัติชำนาญการ ตามหลักณฑ์ ว 17 สพม.33.pdf)บัญชีรายชื่ออนุมัติชำนาญการ ตามหลักณฑ์ ว 17 สพม.33.pdf 1549 Kb