ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารประจำเดือน

ระเบียบวาระการประชุมคลิกด้านล่าง

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (1. รายงานการประชุม 20 ธ.ค.  61.pdf)1/2562 รายงานการประชุม ผอ.กลุ่ม 20 ธ.ค. 61 201 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (1. รายงานการประชุม 24 เม.ย. 62.pdf)รายงานการประชุม ผอ.กลุ่ม 24 เม.ย. 62รายงานการประชุม ผอ.กลุ่ม 24 เม.ย. 62135 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (1.วาระการประชุม 20 ธ.ค. 61 (2).pdf)1.2 ระเบียบวาระการประชุม ผอ.กลุ่ม 20 ธ.ค. 611.2 ระเบียบวาระการประชุม ผอ.กลุ่ม 20 ธ.ค. 61153 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ระเบียบวาระประชุม ผอ.รร..pdf)1.ระเบียบวาระการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 11/2561ระเบียบวาระการประชุม ผอ.รร. ครั้งที่ 11/2561312 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (วาระการประชุม 7-7-9 ---16.38 น.pdf)ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 4/2559 10120 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (วาระผอ.ร.ร.9-2561.pdf)วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่9/2561 592 Kb