การจ้างนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (หนังสือการจ้างนักการภารโรง.PDF)หนังสือการจ้างนักการภารโรง.PDF 382 Kb