ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุน สควค. ชุดที่ 9 (คณิตศาสตร์) 1 อัตรา