ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาทุน ภาษาที่ 2 รุ่นที่ 4 ประจำปี 2539