ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนัก

ไฟล์ที่ 2 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ไฟล์ที่ 3 ผังที่นั่งสอบ

ไฟล์ที่ 4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ไฟล์ที่ 1 หนังสือนำ.pdf)หนังสือนำส่งหนังสือนำส่ง1213 Kb