ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 38 ค.(2)