ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเหมารอบชมภาพยนต์ เรื่อง นางนอน (The cave)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเหมารอบชมภาพยนต์ เรื่อง นางนอน (The cave) ณ โรงภาพยนต์ เอส เอฟ ซีเนม่า สาขาโรบินสันสุรินทร์ รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620821_133506_1258.pdf)หนังสือเชิญรายละเอียด7679 Kb