ขอเรียนเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์งาน "Phanom Sawai Trail 2019"

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ขอเรียนเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์งาน "Phanom Sawai Trail 2019" วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ วนอุทยานพนมสวาย ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25621010_142809_7456.pdf)หนังสือสภาอุตสาหกรรม จ.สุรินทร์หนังสือสภาอุตสาหกรรม จ.สุรินทร์3196 Kb