ประชาสัมพันธ์คลินิกตรวจการนอนหลับของโรงพยาบาลสุรินทร์

ด้วย โรงพยาบาลสุรินทร์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์คลินิกตรวจการนอนหลับของโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อบุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการนอนหลับ (นอนกรน) รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25621008_140815_7851.pdf)หนังสือ รพ.สุรินทร์ประชาสัมพันธ์คลินิก1675 Kb