ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ "Digital Thailand Big Bang 2019"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัล ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมงาน และประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ "Digital Thailand Big Bang 2019"  รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25621018_102534_0522.pdf)หนังสือ สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล7414 Kb