ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพม.33

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพม.33

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (Untitled_20191209_164206.PDF)Untitled_20191209_164206.PDF 1640 Kb