ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รายละเอียด ดังแนบ

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25630121_135324_4199.pdf)ประกาศโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยาประกาศโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา287 Kb