ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ ๘

ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนร่วมงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน รั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25630127_154528_0164.pdf)หนังสือเชิญหนังสือเชิญ700 Kb