ประกาศสอบราคาจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีความประสงจะสอบราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเทคอนกรีตถนนและลาน ค.ส.ล. โรงจอดรถ

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (15060.jpg)15060.jpg 73 Kb