แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2561(ประจำเดือนมกราคม 2561)


เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (Untitled_20180111_120614.PDF)แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ประจำเดือนมกราคม 2561)แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (ประจำเดือนมกราคม 2561)71 Kb