หนังสือราชการ : สพม.สุรินทร์

แพลตฟอร์มดิจิทัล : สพม.สุรินทร์

สพม.สุรินทร์ ร่วมมือ สธ. จัดให้บริการด้านสุขภาพแก่ข้าราชการ บุคลากร โดยหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่
สพม.สุรินทร์ ร่วมมือ สธ. จัดให้บริการด้านสุขภาพแก่ข้าราชการ บุคลากร โดยหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่
คู่มือการจัดกิจกรรมสภานักเรียน 2567
คู่มือการจัดกิจกรรมสภานักเรียน 2567
การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับมัธยมศึกษา จ.สุรินทร์
การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับมัธยมศึกษา จ.สุรินทร์
สวายวิทยาคาร ส่งเสริมความปลอดภัยผู้เรียน ให้เข้าใจรู้-รับผิดชอบ และสิทธิพื้นฐานกฎหมายด้านประกันภัย
สวายวิทยาคาร ส่งเสริมความปลอดภัยผู้เรียน ให้เข้าใจรู้-รับผิดชอบ และสิทธิพื้นฐานกฎหมายด้านประกันภัย
“สุขาดี มีความสุข” เกณฑ์การประเมิน “ดาว” การติดตามโครงการตามนโยบาย สพฐ.
“สุขาดี มีความสุข” เกณฑ์การประเมิน “ดาว” การติดตามโครงการตามนโยบาย สพฐ.
previous arrow
next arrow
Shadow

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารประจำเดือน

รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน

ดาวน์โหลด : เอกสาร/คู่มือ

1 2 3 121